ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ لجستیک تخلیه و ﺑﺎﺭﮔﻴﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮی ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮژی ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، ﻏﺬﺍﯾﯽ، ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ .... ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (همسطح کننده سطح ﺷﻴﺐ ﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻒ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺩﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻟﻴﻔﺘﺮﺍک ﻭ ﺭﯾﺸﺘﺮﺍک ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ). ( داک شلتر،ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮژی ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ). www.abtindoor.co
ادامه

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات لجستیک تخلیه وبارگیری (abtindoor.co) - بحرانیان" را دریافت کنید:

 
تجهیزات لجستیک تخلیه وبارگیری (abtindoor.co) - بحرانیان
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : درب سرعتی - فست، درب های اسپید، درب pvc، درب سرعت بالا، داک لولر، هم سطح کننده متحرک، داک شلتر، هوابندتریلی، مینی داک لولر ، درب سکشنال ، رمپ پرتابل، مینی همسطح کننده، داک لولر هیدرولیک، رمپ بارگیری متحرک، همسطح کننده هیدرولیک، همسطح کننده متحرک
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-55449093، 021-55449087
بروز رسانی 7 روز پیش