ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ لجستیک تخلیه و ﺑﺎﺭﮔﻴﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮی ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮژی ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، ﻏﺬﺍﯾﯽ، ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ .... ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (همسطح کننده سطح ﺷﻴﺐ ﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻒ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺩﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻟﻴﻔﺘﺮﺍک ﻭ ﺭﯾﺸﺘﺮﺍک ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ). ( داک شلتر،ﻭﻅﻴﻔﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮژی ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) ، انواع راه بند :
(میله ای،ستونی،زمینی وپارکینگی با انواع کاربری) ، کاور استخر وسقف متحرک برای جلوگیری از هدر رفتن دمای آب و ...... ادامه

جدیدترین اطلاعات "زیبا اتوماسیون مشکات ABTINDOOR.CO" را دریافت کنید:

 
زیبا اتوماسیون مشکات ABTINDOOR.CO
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : همسطح کننده هیدرولیک، مینی همسطح کننده، همسطح کننده متحرک، درب سرعتی - فست، درب سکشنال، درب باکس سکشنال، سقف متحرک، درب بای فولد، داک لولر هیدرولیک، داک لولر مینی، کاور استخر، داک شلتر، راه بند ستونی، راه بند زمینی، راه بند میله ای، راه بند پارکینگی
  • تلفن: 021-55449087، 021-55449093
بروز رسانی 46 دقیقه پیش